Nyheter


"SLC 01" under slep

Da er "SLC 01" under slep av "Multi Safety" til sitt første oppdrag ute ved Mausundvær. Aquaservice og SalMar Farming ser fram til å komme i gang med avlusningen...

  • 22. april 2016

Tjenester


Utleie av lektere for fjerning av lakselus.

Flåter


Vaagland-kvalitet i alle deler!

Våre ansatte